Menu

AIGHNEACHTAÍ Á LORG

ACHT NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA 2003

DRÉACHTSCÉIM Á hULLMHÚ

AG ÚDARÁS NÁISIÚNTA IOMPAIR

 

Tá sé i gceist Údarás Náisiúnta Iompair  scéim a dhréachtú de réir Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Is é bunchuspóir an Achta ná a chinntiú go mbeidh fáil níos mó ar sheirbhísí poiblí trí Ghaeilge agus go mbeidh siad ar chaighdeán níos airde. Tá aighneachtaí maidir le hullmhú na dréachtscéime á lorg ag Údarás Náisiúnta Iompair ó aon pháirtithe leasmhara.

Ba chóir aighneachtaí a sheoladh chuig:

Údarás Náisiúnta Iompair
Dún Scéine
Lána Fhearchair
Baile Átha Cliath 2
D02 WT20

Roimh 5.00 i.n. 8 July

Is féidir go mbeidh fáil go poiblí ar aighneachtaí ag www.nationaltransport.ie