Aithnímid an tábhacht a bhaineann lena chinntiú go mbeidh ár suíomh inrochtana do gach duine agus táimid tiomanta do leibhéal comhréireachta Dhá A ar a laghad a bhaint amach i leith na dTreoirlínte maidir le hInrochtaineacht Ábhair ar an nGréasán ón Tionscnamh Inrochtaineachta Gréasáin agus do na Treoirlínte maidir le hInrochtaineacht Teicneolaíochta Faisnéise ón Údarás Náisiúnta Míchumais a chomhlíonadh.

Tabhair fógra dúinn má bhíonn aon deacrachtaí agat le linn duit an suíomh seo a úsáid.