Tá an tÚdarás Náisiúnta Iompair tiomanta don suíomh Gréasáin nationaltransport.ie a dhéanamh inrochtana, i gcomhréir le Treoir (AE) 2016/2102 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle.

Tá feidhm ag an ráiteas inrochtaineachta seo maidir leis an suíomh Gréasáin nationaltransport.ie.

Bímid ag obair go leanúnach chun feabhas a chur ar ár leibhéal inrochtaineachta agus fáiltímid roimh aiseolas ar aon fhadhbanna a aimsíonn tú.

Inneachar neamhrochtana

Is inneachar neamhrochtana é an t-inneachar seo a leanas, i gcomhréir leis na ceanglais a leagtar amach i Leibhéal AA de WCAG 2.1 (na Treoirlínte maidir le hInrochtaineacht Ábhair ar an nGréasán):

 • Doiciméid PDF (tá an tÚdarás ag obair ar na doiciméid PDF is mó tóir ar an suíomh Gréasáin a dhéanamh ina ndoiciméid chomhlíontacha a luaithe is féidir). Má theastaíonn uait doiciméad i bhformáid mhalartach, seol ríomhphost chuig Accessibility@nationaltransport.ie agus déanfaimid iarracht freastal ar d’iarraidh a oiread agus is féidir.
 • Tá ag an rannán Lámhleabhar Rothaíochta ar ár suíomh Gréasáin táblaí, grafaicí, dathanna agus codanna áirithe nach bhfuil inrochtana go hiomlán. Táimid ag obair ar na míreanna sin a dhéanamh ina míreanna inrochtana faoi mhí Eanáir 2021.
 • Ní inrochtana go hiomlán atá gnéithe éagsúla a bhaineann lenár roghchlár móibíleach, lenár leathanach baile, le dialóg clárúcháin ár gcomhaontaithe príobháideachta, le gnéithe dár leathanach tionscadal agus le foirmeacha éagsúla suíomh Gréasáin.  Déanfar iad ina ngnéithe inrochtana faoi mhí na Samhna 2020.

Is mar seo a leanas atá an t-inneachar nach bhfuil faoi raon feidhme na Treorach:

 • Formáidí comhaid Office a foilsíodh roimh mhí Mheán Fómhair 2018
 • Meáin ambhunaithe réamhthaifeadta a foilsíodh roimh mhí Mheán Fómhair 2020
 • Meáin ambhunaithe bheo
 • Léarscáileanna ar líne agus seirbhísí léarscáilithe, chomh fada is a sholáthraítear faisnéis bhunriachtanach ar mhodh digiteach inrochtana le haghaidh léarscáileanna atá beartaithe d’úsáid nascleanúna
 • Inneachar tríú páirtí nach bhfuil á chistiú, forbartha ná faoi rialú ag an gcomhlacht earnála poiblí lena mbaineann

Stádas comhlíonta

Tá an suíomh Gréasáin nationaltransport.ie ag comhlíonadh WCAG 2.1 go hiomlán, beagnach, de bharr na díolúine atá liostaithe thíos:

 • Doiciméid PDF (tá an tÚdarás ag obair ar na doiciméid PDF is mó tóir ar an suíomh Gréasáin a dhéanamh ina ndoiciméid chomhlíontacha a luaithe is féidir). Má theastaíonn uait doiciméad i bhformáid mhalartach, seol ríomhphost chuig Accessibility@nationaltransport.ie agus déanfaimid iarracht freastal ar d’iarraidh a oiread agus is féidir.
 • Tá ag an rannán Lámhleabhar Rothaíochta ar ár suíomh Gréasáin táblaí, grafaicí, dathanna agus codanna áirithe nach bhfuil inrochtana go hiomlán. Táimid ag obair ar na míreanna sin a dhéanamh ina míreanna inrochtana faoi mhí Eanáir 2021.
 • Ní inrochtana go hiomlán atá gnéithe éagsúla a bhaineann lenár roghchlár móibíleach, lenár leathanach baile, le dialóg clárúcháin ár gcomhaontaithe príobháideachta, le gnéithe dár leathanach tionscadal agus le foirmeacha éagsúla suíomh Gréasáin. Déanfar iad ina ngnéithe inrochtana faoi mhí na Samhna 2020.

Ullmhú an ráitis inrochtaineachta seo

Ullmhaíodh an ráiteas seo an 26 Lúnasa 2020.

Ullmhaíodh an ráiteas seo le cabhair ó iniúchóirí creidiúnaithe inrochtaineachta suíomh gréasáin.

Athbhreithníodh an ráiteas an uair dheireanach an 14 Deireadh Fómhair 2020.

Aiseolas agus faisnéis teagmhála nó chun faisnéis a iarraidh

Seol chugainn d’aiseolas a baineann le hinrochtaineacht ach an fhoirm seo a líonadh ar transportforireland.ie.

Próiseálfaidh ár mBainisteoir Inrochtaineachta nó an rannóg ábhartha san Údarás Náisiúnta Iompair d’iarraidh agus tabharfaidh sé nó sí freagra duit a luaithe is féidir.

Féach thíos dóigheanna ar féidir leat do bhrabhsálaí nó do chóras oibriúcháin a chumrú le haghaidh breathnú ardchodarsnachta ar nationaltransport.ie.

Google Chrome

D’fhorbair Google breiseán ardchodarsnachta le haghaidh Chrome. Cuirtear ar chumas úsáideoirí leis rogha a dhéanamh idir raon leathan stíleanna ardchodarsnachta ar aon suíomh Gréasáin.

De rogha air sin, is féidir socruithe Chrome a athrú de láimh ach dul chuig chrome://settings/

Firefox

Tá iarmhír 3ú páirtí ar fáil do Firefox darb ainm dark background and light text. Cuirtear ar chumas úsáideoirí leis rogha a dhéanamh idir raon leathan stíleanna ardchodarsnachta ar aon suíomh Gréasáin.

De rogha air sin, is féidir roinnt de na socruithe sin a athrú de láimh ach dul chuig about:preferences

Safari

Tairgeann Safari cumraíocht theoranta ón mbá brabhsálaí, ag dul chuig Preferences > General

Moltar socruithe inrochtaineachta domhanda an chórais oibriúcháin a chumrú. Is féidir amharc orthu ach dul chuig System Preferences > Accessibility

Microsoft Edge agus Internet Explorer

Moltar socruithe inrochtaineachta domhanda an chórais oibriúcháin a chumrú. Is féidir amharc orthu ach dul chuig Settings > Ease of access

Is féidir leat anseo rogha a dhéanamh idir téamaí ardchodarsnachta difriúla agus socruithe zúmála a athrú.