Showing 1 - 10 of 612 articles

Céim a Dó de BusConnects – Tagann Dromlach C i mBun Oibre

Mar thoradh ar thabhairt isteach sheirbhís nua Dhromlach C, méadófar minicíocht, acmhainn agus rochtain ar an taobh thiar agus an taobh thoir de lár na cathrach. Ag obair dó i gcomhar le Bus Átha Cliath agus le Go-Ahead Ireland, sheol an tÚdarás Náisiúnta Iompair an dara céim de ghréasán nua BusConnects do Bhaile Átha Cliath...

Phase Two of BusConnects: “C Spine” Goes Live

The National Transport Authority in conjunction with Dublin Bus and Go-Ahead Ireland have today launched the second phase of the new BusConnects network for Dublin. The “C-Spine” will commence on 28th November and will serve the communities of Maynooth, Celbridge, Leixlip, Lucan, Adamstown, Liffey Valley and Palmerstown to the City Centre as well as Ringsend...

Grúpa Comhairleach Úsáideoirí Iopair le Bunú ag an Údarás Náisiúnta Iompair

Tabharfaidh an grúpa comhairle agus moltaí don Údarás ó thaobh úsáideoirí iompair de agus ó thaobh na ndaoine sin a ghabhann don taisteal gníomhach de araon Tá an tÚdarás Náisiúnta Iompair ag glacadh le hiarratais anois ó dhaoine aonair atá cáilithe go cuí do Ghrúpa Comhairleach nuabhunaithe Úsáideoirí Iompair. Beidh an Grúpa comhdhéanta de dhaoine...

NTA to Establish Transport Users Advisory Group

The group will provide advice and recommendations to the Authority from the perspective of both transport users as well as those engaged in active travel The National Transport Authority is now accepting applications from suitably qualified individuals for a newly established Transport Users Advisory Group (TUAG). The Group is to be made up of regular users of public transport...

The November edition of the SPSV Industry Update (Issue 54) is now available.

Click below to view the November edition of the SPSV Industry Update.  

Tacóidh Táille 90 Nóimead Éad TFI le Taisteal Réidh ar Fud an Ghréasáin Iompair Phoibhlí I mBaile Átha Cliath

D’fhógair an tÚdarás Náisiúnta Iompair inniu go dtabharfaí táille 90 nóiméad TFI isteach ar fud sheirbhísí Transport for Ireland i gceantar Bhaile Átha Cliath ón 28 Samhain 2021 i leith. Is é an toradh a bheidh ar an gcóras táillí a athchóiriú go hiomlán ná go gceadófar do phaisinéirí aistriú saor in aisce idir seirbhísí Bhus Átha...

TFI 90 Minute fare to support seamless travel across the Public Transport Network in Dublin

New 80 cent flat fare for children up to and including 18 years with the option of a free transfer within 90 minutes The National Transport Authority (NTA) has today announced the introduction of the TFI 90 Minute fare across Transport for Ireland services in the Dublin area from the 28th November 2021. The revamping of the fare...

Minister for Health extends the period of effect of the COVID-19 Face Coverings Regulations

The mandatory requirement to wear face coverings for SPSV travel has been extended. The Minister for Health has made further Regulations extending the period of effect of the Health Act 1947 (Section 31A – Temporary Restrictions) (Covid-19) (Face Coverings in Small Public Service Vehicles and Certain Premises) Regulations 2020 (S.I. No. 569 of 2020). These...

‘Children First’ Awareness

On November 1st, the government launched the Children First Awareness Week. The goal of this initiative is to remind us all that we have a responsibility to keep the children in our community safe. Children First encourages the protection of children from neglect and abuse. It enables both individuals and organisations to safeguard children, by...