Beartas maidir le fianáin

Is le www.nationaltransport.ie a bhaineann an beartas seo maidir le fianáin.

Cad is fianán ann?

Tá fianáin ina gcomhaid bheaga téacs a chuirtear ar do ríomhaire le suíomhanna Gréasáin a dtugann tú cuairt orthu. Baintear úsáid fhorleathan astu chun cabhrú le suíomhanna Gréasáin oibriú, nó oibriú ar bhealach níos éifeachtúla, agus chun faisnéis a thabhairt d’úinéirí an tsuímh. Mionsonraítear sa tábla thíos na fianáin a mbainimid úsáid astu agus cén fáth a mbainimid úsáid astu.

Conas a athraím mo shocruithe fianáin?

Is féidir leat do shainroghanna fianáin a athrú am ar bith i socruithe fianáin. Is féidir leat ansin na barraí sleamhnáin a athrú go ‘On’ nó ‘Off’ agus ansin cliceáil ar ‘Save and close’. Is féidir go mbeidh ort do leathanach a athnuachan chun go dtiocfaidh do shocruithe in éifeacht.

Na fianáin a mbaintear úsáid astu ar an suíomh seo

Strictly Necessary Cookies

Cookie Subgroup Cookies Cookies used
www.nationaltransport.ie OptanonConsenteupubconsentOptanonAlertBoxClosed 1st Party
www.smartertravelworkplaces.ie AWSALBCORS, AWSALB 3rd Party
www.transportforireland.ie AWSALB, AWSALBCORS 3rd Party
Cookie Subgroup Cookies Cookies used
nationaltransport.ie _ga_gat_gid_gat_UA-nnnnnnn-nn 1st Party
Cookie Subgroup Cookies Cookies used
www.nationaltransport.ie __atuvc__atuvs 1st Party
vimeo.com vuid 3rd Party
Cookie Subgroup Cookies Cookies used
www.nationaltransport.ie awxxxx 1st Party
doubleclick.net test_cookie, IDE 3rd Party
google.com NID, CONSENT, 1P_JAR 3rd Party
s7.addthis.com __atuvc, __atuvs, __atrfs 3rd Party
addthis.com uvc, xtc, loc 3rd Party
youtube.com GPS, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC 3rd Party

Fianáin a bhainistiú laistigh de do bhrabhsálaí

Laistigh de do bhrabhsálaí, is féidir leat a roghnú cé acu ba mhaith leat glacadh le fianáin nó diúltú dóibh. Toisc go gcuirtear rialuithe difriúla ar fáil ar bhrabhsálaithe difriúla, tá naisc tugtha thíos chuig na treoracha ó na príomh-mhonaróirí maidir le conas is féidir leat do shocruithe brabhsála a athrú. Tríd is tríd, tabharfar na roghanna seo a leanas duit: glacadh le fianáin, diúltú dóibh nó iad a léirscriosadh i gcónaí; glacadh le fianáin ó sholáthraithe a mbaineann úinéirí suímh Ghréasáin úsáid astu (“fianáin tríú páirtí”), diúltú dóibh nó iad a léirscriosadh; nó glacadh le fianáin ó shuíomhanna Gréasáin sonracha, diúltú dóibh nó iad a léirscriosadh.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi fhianáin, téigh chuig www.aboutcookies.org nó www.allaboutcookies.org.

Cuid dár Ráiteas Príobháideachta foriomlán is ea an Beartas seo maidir le Fianáin.