An Coiste Comhairleach ar Bheagfheithiclí Seirbhíse Poiblí

Rinne an tAire Iompair na comhaltaí seo a leanas den Choiste Comhairleach ar Bheagfheithiclí Seirbhíse Poiblí a cheapadh chun comhairle a thabhairt don Údarás Náisiúnta Iompair nó don Aire, de réir mar is cuí, maidir le saincheisteanna a bhaineann le beagfheithiclí seirbhíse poiblí agus lena dtiománaithe.

Féadfaidh gach comhalta téarma trí bliana a chur isteach agus féadfaidh an tAire iad a athcheapadh.

Comhaltas den Choiste Comhairleach ar Bheagfheithiclí Seirbhíse Poiblí

Ainm Post a Tairgeadh
An tUas. Cornelius O’Donohoe Cathaoirleach
An tUas. John Murphy Beagfheithiclí Seirbhíse Poiblí
An tUas. Kevin Finn Beagfheithiclí Seirbhíse Poiblí
An tUas. David McGuinness Beagfheithiclí Seirbhíse Poiblí
An tUas. Alan Fox Beagfheithiclí Seirbhíse Poiblí
An tUas. Michael Barrett Beagfheithiclí Seirbhíse Poiblí
Joan Carthy Uas. Ionadaí do Dhaoine faoi Mhíchumas
An tUas. Peter Fleming Ionadaí do Dhaoine Scothaosta
An tUas. James Cawley Ionadaí do Thomhaltóirí
Ann Campbell Uas. Ionadaí don Lucht Gnó
An tUas. Al Ryan Ionadaí don Lucht Turasóireachta
An tUas. James O’Brien Ról sainleasa nó saineolais