Showing 1 - 10 of 804 articles

Fáiltíonn an tAire Ryan roimh an nuacht go soláthrófar fiche Leabharlann Rothar nua do Bhunscoileanna i mBaile Átha Cliath

Tá na céadta teaghlach ar tí eispéireas a ghnóthú sna tairbhí a thagann as an rothaíocht a roghnú le haghaidh a gcomaitéireachta laethúla chun na scoile agus amach aisti mar chuid de chomhpháirtíocht nua idir an tÚdarás Náisiúnta Iompair agus an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (COBÁC), ar dá bharr a thabharfar 20 “Leabharlann Rothar”...

NTA commences market consultation process for zero-emission ramp-accessible coaches

The National Transport Authority (NTA) has today commenced a market consultation process ahead of one or more procurement competitions for zero-emissions and/or ramp-accessible coaches. Information obtained from interested parties that participate in this market consultation exercise will be used by the NTA for the purpose of informing the planned procurement(s). It will also allow the...

Attention Developers. Upgrade to GTFS-Realtime API

Attention Developers. Upgrade to GTFS-Realtime API *Latest Updates – on 8th March 2023 App developers with a special interest in real-time public transport information should note that the National Transport Authority (NTA) will replace the current GTFS-Realtime update API with an upgraded set of APIs shortly.  These new APIs will be fully integrated with our...

Industry & Consumer Research Findings: Wave 6: September/October 2022

Industry & Consumer Research Findings A confidential telephone survey of SPSV drivers nationwide and an online survey of consumers was carried out in September/October 2022. The surveys aimed to establish the current operating costs for taxi drivers in terms of their vehicle, usage of third-party booking services and the working hours, together with other topical...

Grants Update

WAV23 To date, 287 provisional grant offers have been issued as part of the WAV23 Grant Scheme. The success of these offers is conditional on the proposed WAV being licenced and the driver completing an NTA approved disability awareness training programme within 3 months of the offer date. Where offers are not taken up within...

Confidential Customer Service Number (CCSN) – Required for Calls

NTA introduced a confidential customer service number called a ‘CCSN’ in 2020, which is now your unique identifier as a licence holder. When contacting the SPSV Information Line please have your CCSN ready, as NTA cannot proceed with calls unless your CCSN has been confirmed. Callers to the SPSV Information Line that are unable to...

eSPSV23 Grant Scheme

eSPSV23 Grant Scheme The Department of Transport has now confirmed that the eSPSV23 Grant Scheme will open on 27 February. €15 million has been allocated for grants this year via the eSPSV23 Grant Scheme, to enable owners of small public service vehicles, such as taxis, hackneys and limousines, to buy electric vehicles. The scheme is...

Foilsíonn an tÚdarás Náisiúnta Iompair Ráiteas Straitéise 2023 – 2025

D’fhoilsigh an tÚdarás Náisiúnta Iompair an Ráiteas Straitéise is déanaí uaidh inniu, ina leagtar amach cuspóirí na heagraíochta don tréimhse 2023 go 2025.  Tá sé sin ar an gcúigiú ráiteas den sórt sin ón Údarás, agus leagtar amach ann ár misean, ár bhfís agus ár bpríomhchuspóirí don chéad trí bliana eile. Beartaítear leanúint ar aghaidh...

Bus services in Limerick to increase by 70% under new bus network plan

Bus services in Limerick to increase by 70% under new bus network plan Draft new bus network for Limerick unveiled by NTA today Public consultation on the draft new bus network underway until Friday, 7th April 2023 The National Transport Authority (NTA) has today published its draft new bus network for Limerick. The redesign of...