Seolann an tAire Ryan dhá bhus lán-leictreach i limistéar Dhaingean Uí Chúis

5 June 2024

D’fhógair an tAire Iompair Eamon Ryan TD, le chéile leis an ÚNI agus Nasc Áitiúil TFI Chiarraí, seoladh dhá bhus lán-leictreach aon urláir le dul i mbun oibre i limistéar Dhaingean Uí Chúis.  Cuireann an fógra seo leis an dul chun cinn suntasach i líonraí iompair phoiblí Chiarraí ó bhí 2021 ann mar chuid den Phlean Soghluaisteachta Tuaithe Éire a Nascadh. Le trí bliana anuas, chuir an tÚdarás Náisiúnta Iompair, i gcomhpháirtíocht le Nasc Áitiúil TFI Chiarraí, 9 seirbhís Naisc Áitiúil nua agus feabhsaithe ar fáil sa réigiún.

Clúdóidh an dá bhus, ag oibriú ar Bhealach 277 agus Bealach 268, os cionn 600km gach lá gan astaíochtaí

Clúdóidh an dá bhus, ag oibriú ar Bhealach 277 agus Bealach 268, os cionn 600km gach lá gan astaíochtaí agus cuirfidh siad turas níos socra agus níos glaine do na pobail áitiúla ar fáil. Cuireadh leis an dá sheirbhís an Nollaig seo caite, ag cur feabhas ar an nascacht mórthimpeall Leithinis Dhaingean Uí Chúis.

Is féidir le paisinéirí taitneamh a bhaint as turas socair agus suaimhneach, gan aon chreathadh nó torann ó inneall. Tá córas aerchóirithe ar na busanna don tiománaí agus do na paisinéirí, ag cinntiú go bhfuil teocht chompordach ann laistigh den fheithicil in ainneoin cibé aimsir atá ann. Ligeann pointí luchtaithe USB do phaisinéirí bheith nasctha ar feadh a dturais. Chomh maith leis sin, tá na busanna go hiomlán inrochtaineacht, agus tá siad oiriúnach do gach paisinéir.

Tá ceallraí 422kWh ag na busanna, Feithiclí Leictreacha Yutong E10, agus tá raon os cionn 370 km acu i bhfíor-aimsir ar lucht aonair. Cinnteoidh an cumas ceallra ard, chomh maith leis an mbonneagar luchtaithe a suiteáladh le déanaí, go mbíonn na busanna i gcónaí réidh don tseirbhís.

Blathin McElligott, an Údaráis Náisiúnta Iompair, Alan O’Connell, Bainisteoir Ginearálta Nasc Áitiúil Chiarraí agus an tAire Iompair Eamon Ryan TD.

An Plean Soghluaisteachta Tuaithe Éire a Nascadh

Tá seoladh an dá bhus mar chuid de Phlean Soghluaisteachta Tuaithe Éire a Nascadh, atá ina mhórthionscnamh náisiúnta iompair phoiblí arna fhorbairt agus arna mhaoiniú ag an Údarás Náisiúnta Iompair (ÚNI) mar chuid de Líonra Transport for Ireland (TFI).

Ag labhairt ag seoladh na mbusanna leictreacha, dúirt an tAire Iompair Eamon Ryan TD: “Tá dul chun cinn suntasach déanta ag cur i bhfeidhm na mbusanna astaíochtaí nialasacha seo i dtreo todhchaí níos inbhuanaithe don iompar poiblí i dtuaithe na hÉireann. Ní hamháin go laghdaíonn na busanna seo astaíochtaí agus go bhfeabhsaíonn siad cáilíocht an aeir, leagann siad amach sampla tábhachtach do thodhchaí an iompair in Éirinn. Leanfaimid ar aghaidh ag infheistiú sa teicneolaíocht ghlas agus cuirfimid an inbhuanaitheacht in ord tosaíochta chun timpeallacht níos glaine agus níos sláintiúla a chinntiú do chách.” 

Léirigh Anne Graham, POF an Údaráis Náisiúnta Iompair, a tacaíocht leis an méid seo a leanas á rá aici: “Marcálann seoladh an dá bhus lán-leictreach seo i limistéar Dhaingean Uí Chúis, dul chun cinn tábhachtach i dtreo iompair phoiblí inbhuanaithe i dtuaithe na hÉireann. Agus os cionn 370,000 paisinéir ar sheirbhísí Nasc Áitiúil TFI Chiarraí anuraidh, tacóidh leis na busanna seo fás paisinéara leanúnach ar bhealach níos glaine agus níos glaise. ”

Dúirt Alan O’Connell, Bainisteoir Ginearálta Nasc Áitiúil Chiarraí: “Tá Nasc Áitiúil TFI Chiarraí sásta gur roghnaíodh Leithinis Dhaingean Uí Chúis ar bhonn náisiúnta mar an limistéar chun an dá bhus lán-leictreach seo a thabhairt isteach. I gcomhpháirtíocht leis an ÚNI, lean le Nasc Áitiúil TFI Chiarraí ag cur le seirbhísí iompair phoiblí ar an Leithinis sa réigiún, a bhfeicfidh 60,000 turas paisinéara ar bhonn bliantúil. Tá tabhairt isteach an dá bhus lán-leictreach seo ríthábhachtach i dtreo na hinbhuanaitheachta agus ár lorg carbóin a laghdú agus córas iompair phoiblí den chéad scoth á cur ar fáil do chónaitheoirí agus turasóirí ar an Leithinis ag an am céanna.”

Dúirt Ian Downie, Ceannasaí Yutong UK, “Tá Pelican an-sásta tacú leis an feithiclí seo a chur i bhfeidhm ar Leithinis Dhaingean Uí Chúis. Táimid ag tnúth lenár E10anna a fheiceáil i mbun seirbhíse.”