An tÚdarás Náisiúnta Iompair

Daoine agus áiteanna na hÉireann a nascadh, trí infreastruchtúr agus seirbhísí iompair inbhuanaithe a sholáthar.

Ráiteas Straitéise 2023-2025 ón Údarás Náisiúnta Iompair

Misean ag an Údarás: “muintir agus áiteanna na hÉireann a nascadh lena chéile trí bhonneagar agus seirbhísí iompair inbhuanaithe a sholáthar agus trí fhéachaint leis an éileamh iompair a laghdú, agus an obair sin ar fad ag cabhrú le hastaíochtaí carbóin a laghdú”.

Tuilleadh