Ceadúnú Tiománaithe Beagfheithiclí Seirbhíse Poiblí

I gcás go mbeidh ceadúnas tiománaithe rialta beagfheithiclí seirbhíse poiblí (BFSP) agat, beidh tú i dteideal gach catagóir BFSP a oibriú, mar atá tacsaí, fruilcharr agus limisín. Agus tú ag tiomáint tacsaí, ní bheidh tú i dteideal seasamh le fruiliú ná bheith ar tairiscint le fruiliú ach amháin sa chontae a shonraítear ar do chárta taispeána tiománaí.

Tá baint ag dhá chomhlacht reachtúla leis an bpróiseas um thiománaithe BFSP a cheadúnú.

An Garda Síochána

Ós rud é gurb é an t-údarás ceadúnúcháin le haghaidh tiománaithe BFSP é, tá seirbhís póilíneachta náisiúnta na hÉireann freagrach astu seo:

 • Iarratasóirí a ghrinnfhiosrú chun a n-oiriúnacht a mheasúnú
 • Na hiarratais a fhaightear a riar
 • Ceadúnais tiománaithe BFSP a dheonú agus a athnuachan, i gcás gur cuí

An tÚdarás Náisiúnta Iompair

Ós rud é gurb é an Rialálaí Tacsaithe é, tá an tÚdarás Náisiúnta Iompair (an tÚdarás) freagrach astu seo:

 • An Tástáil Iontrála Tiománaí BFSP a riar
 • Táillí ar cheadúnais tiománaithe BFSP a phróiseáil
 • Na cártaí aitheantais agus taispeána BFSP a eisiúint ar an gCeadúnas Tiománaithe BFSP a fháil ón nGarda Síochána
 • An clár ceadúnas tiománaithe agus feithiclí BFSP, agus an Aip Driver Check, a chothabháil.

Coimeádann an tÚdarás bunachar sonraí nasc idir gach beagfheithicil seirbhíse poiblí atá ceadúnaithe agus a dtiománaí reatha. Tá sé mar fhreagracht dhlíthiúil ar an tiománaí as a chinntiú gur cothrom le dáta i gcónaí a bhíonn an fhaisnéis sin ach fógra a thabhairt don Údarás i gcás go nglacfaidh sé/sí ceannas ar BFSP a oibriú.

Is cion coiriúil é gan fógra a bheith tugtha ag an Údarás i dtaobh nasc le linn oibriú.

Soláthraíonn an tÚdarás roinnt bealaí ar ar féidir na sonraí oibriúcháin sin a choinneáil cothrom le dáta:

 • Seirbhísí BFSP ar Líne
 • An SPSV Industry App – is féidir a íoslódáil saor in aisce ó shiopaí aipeanna iTunes agus Android
 • An Líne Faisnéise BFSP
 • An tseirbhís SMS – 51444

I gcás nach mbeidh ach feithicil amháin agat agus nach n-oibreoidh tú ach an fheithicil sin, agus nach n-oibreoidh aon duine eile í, ní gá duit fógra a thabhairt don Údarás i dtaobh na feithicle sin ach uair amháin (chomh fada is nach dtéann do cheadúnas tiománaithe ná do cheadúnas feithicle in éag). I gcás go n-oibreoidh níos mó ná tiománaí amháin aon fheithicil, áfach, ní mór duit fógra a thabhairt don Údarás gach uair a chuireann an tiománaí/na tiománaithe sin tús leis an bhfeithicil sin a oibriú.

Cuirtear na sonraí ón mbunachar sonraí sin isteach in Driver Check, aip sábháilteachta poiblí an Údaráis, rud is féidir le húsáideoirí a úsáid chun a fhíorú cén stádas ceadúnais agus clárúcháin atá ag aon bheagfheithicil seirbhíse poiblí a bhfuil sé beartaithe acu í a fhruiliú.