Gearán a Dhéanamh

Ní imscrúdóidh an tÚdarás ach gearáin a dhéantar i scríbhinn.

Más mian leat gearán a dhéanamh faoi sheirbhís bus phoiblí do phaisinéirí, seol ríomhphost chuig info@nationaltransport.ie.

Tabhair a oiread mionsonraí agus is féidir agus gearán á dhéanamh agat.

Mar shampla:

  • An dáta
  • Dáta agus am an teagmhais líomhnaithe
  • Ainm an Oibritheora
  • Uimhir chlárúcháin na feithicle
  • Uimhir na seirbhíse