Bus Éireann

Seirbhísí Cathrach, Baile agus Réigiúnacha ar fud na Tíre – Conradh Dámhachtana Dírí Bhus Éireann

Conradh cúig bliana is ea an conradh Oibleagáide Seirbhíse Poiblí idir an tÚdarás Náisiúnta Iompair agus Bus Éireann.

Leagtar amach sa chonradh na ceanglais feidhmíochta nach mór do Bhus Éireann a chomhlíonadh i gcomaoin fóirdheontas poiblí a fháil mar íocaíocht. Coinnítear cuid den íocaíocht Oibleagáide Seirbhíse Poiblí siar gach mí agus ní íocfar í ach amháin i gcás go gcomhlíonfaidh Bus Éireann na spriocanna feidhmíochta.

Conradh agus Sceidil:

Déanann an tÚdarás athbhreithniú ar fheidhmíocht Bhus Éireann ar bhonn ráithiúil.

Conarthaí Roimhe