Oibritheoirí Tráchtála

Oibríonn roinnt cuideachtaí príobháideacha bus seirbhísí sceidealta iompair phoiblí ar fud na tíre.

Tá na seirbhísí sin ina gcuid dhílis den ghréasán iompair phoiblí. Rialálann an tÚdarás soláthar na seirbhíse sin trí cheadúnú de réir an Achta um Rialáil Iompair Phoiblí 2009.

Déanann an tÚdarás ceadúnais bhus a dheonú de réir na dtreoirlínte uainn maidir le seirbhísí bus do phaisinéirí a cheadúnú.

Amharc ar an liosta de shealbhóirí ceadúnais reatha.