Tá Clár na nÁiteanna Oibre Taistil Níos Cliste ag obair i gcomhpháirt le raon Eagraíochtaí móra san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach araon chun Pleananna Taistil don Áit Oibre a fhorbairt agus a chur chun feidhme. Is féidir leat liosta de na comhpháirtithe reatha de chuid an chláir a fheiceáil ag bun an leathanaigh seo.

Chun a éirí ina gComhpháirtí de chuid an chláir agus chun leas a bhaint as acmhainní an chláir saor in aisce, cuireann eagraíochtaí a n-ainm le Cairt lena léirítear a dtiomantas do phleanáil taistil don áit oibre trí na nithe seo a leanas a dhéanamh:

  • Suirbhéireacht a dhéanamh ar fhostaithe maidir lena nósanna comaitéireachta;
  • Fostaithe a spreagadh iompar níos inbhuanaithe a úsáid;
  • Forbairt agus cur chun feidhme a dhéanamh ar phlean gníomhaíochta um thionscnaimh thaistil inbhuanaithe;
  • Tacú leis an bpearsanra an plean gníomhaíochta a chur chun feidhme;
  • Acmhainní airgeadais agus acmhainní eile a leithdháileadh chun tacú le tionscnaimh; agus
  • Faireachán a dhéanamh ar fheidhmíocht an phlean gníomhaíochta.

Sannfar Sainchomhairleoir ainmnithe Taistil Níos Cliste do d’eagraíocht. Tacóidh agus cabhróidh an duine sin le d’eagraíocht na bearta uile atá leagtha amach thuas a chur i gcrích.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoinár bPacáiste do Chomhpháirtithe, tabhair cuairt ar ‘Taisteal Níos Cliste – An Pacáiste do Chomhpháirtithe’.

Limerick City and County Council logo
Limerick College of Further Education logo
Limerick Institute of Technology logo
Linkedin logo
Longford logo
Louth logo
Mary Immaculate College logo
Mason Alexander logo
Mater Misericordiae University Hospital logo
Maynooth University logo
Mayo logo
Mayo County Council logo
Meath logo
Meath County Council logo
Merchants Quay Ireland logo
Microsoft logo
Monaghan logo
Munster Rugby logo
Munster Technological University – Cork logo
Munster Technological University – Kerry logo
National Maternity Hospital logo
National Rehabilitation Hospital logo
National Transport Authority logo
Nikon logo
Northern Trust logo
NortonLifeLock logo
NortonLifeLock logo
NUI Galway logo
Oberstown Children Detention Campus logo
OBW Technologies logo
Offaly logo
Oracle logo
Ornua logo
PayPal logo
PepsiCo logo
Pfizer logo