Dúshlán Céime an Marchathon

Is é is an Marchathon ann ná Dúshlán Céime foirne spraíúil a reáchtáiltear i mí an Mhárta gach bliain. Tá sé ar oscailt do na baill foirne agus na mic léinn de chuid áiteanna oibre agus campas tríú leibhéal ar comhpháirtithe iad de chuid chlár Thaisteal Níos Cliste TFI.

Seiceáil thíos an bhfuil d’áit oibre nó do champas ag glacadh páirt ann nó nach bhfuil. A luaithe atá d’eagraíocht cláraithe chun páirt a ghlacadh sa Marchathon, is féidir le baill foirne agus le mic léinn teacht le chéile chun foireann a bhfuil idir triúr agus seisear inti a chruthú.

Roghnaigh Ainm Foirne agus ainmnigh Captaen Foirne. Teastaíonn ó gach rannpháirtí seoladh ríomhphoist a oibríonn i gceart agus cuntas cláraithe fíoraithe leis an Active Travel Logger a shealbhú. Beidh do Chaptaen Foirne ar an bpríomhphointe teagmhála le haghaidh d’fhoirne agus socróidh sé d’fhoireann suas ar shuíomh Gréasáin an Active Travel Logger.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi conas is féidir leat tosú, foireann a chruthú agus do líon céimeanna a logáil agus faoi nithe eile, féach na rannáin ‘Acmhainní’ agus ‘Ceisteanna Coitianta’ ach cliceáil ar an gceanntásc ábhartha ag barr an leathanaigh seo.

Is é an t-am deiridh ag a bhféadfaidh tú do líon céimeanna a logáil gach seachtain chun áit a ghnóthú ar an gClár Ceann Riain Seachtainiúil ná 2pm ar an Luan, seachas i gcás na seachtaine deiridh den dúshlán. Is é 2pm Dé Máirt an 4 Aibreán an t-am deiridh sin don tseachtain sin. Is féidir le rannpháirtithe an líon céimeanna a thóg siad a chúl-logáil laistigh d’ocht lá le linn an Dúshláin.

D’aimsigh mé an t-am le linn an lae go gníomhach chun dul amach ag siúl. Ní dhéanfainn é sin san am atá thart.

Rannpháirtí i nDúshlán Céime an Marchathon, 2022

Beidh do Chomhordaitheoir inmheánach agus na Comhordaitheoirí Náisiúnta i dteagmháil leat chun faisnéis a thabhairt duit faoi na comórtais, na duaiseanna agus na cláir cheann riain, i measc nithe eile, nuair a bheidh an Dúshlán beo.
Lean sinn ar na meáin shóisialta chun an t-eolas is deireanaí agus leideanna don Dúshlán a fháil – agus chun a fheiceáil cé atá chun tosaigh!

Na Meáin Shóisialta atá ag Taisteal Níos Cliste TFI
Twitter: @TFISmartTravel
Instagram: @tfismartertravel

 

Na heagraíochtaí rannpháirteacha

Más rud é gur comhpháirtí de chuid Chlár Thaisteal Níos Cliste TFI atá i d’eagraíocht agus gur mhaith léi clárú chun páirt a ghlacadh ann, iarr ar do Chomhordaitheoir Taistil Níos Cliste ríomhphost a sheoladh chuig stepchallenge@nationaltransport.ie.

Na heagraíochtaí rannpháirteacha

AECOM
An Bord Pleanála
Analog Devices
Arup
Atkins
Beaumont Hospital
Biomarin International Ltd.
Childrens Health Ireland
Clifton Scannell Emerson Associates Consulting Engineers
Cork City Council
Cork County Council
Cork University Hospital
Cook Medical
DBFL Consulting Engineers
Deloitte
Department of Agriculture, Food & Marine
Department of Children, Equality, Disability, Integration & Youth
Department of Justice
Department of Housing, Local Government and Heritage
Department of Public Expenditure NDP Delivery and Reform
Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht
Department of Transport
Depuy Synthes J&J
Dublin Bus
Dublin City Council
Dún Laoghaire-Rathdown County Council
ebay
Eirgrid
embecta
ESB
Europcar
EY
Fingal County Council
Galway City Council
Galway University Hospitals
H&MV Engineering
Henry J. Lyons
Iarnród Éireann
IBM
Jacobs Engineering
J&J Vision Care
Janssen Sciences Ireland UC
Kilkenny County Council
Lilly GBS
Limerick City & County Council
Louth County Council
Mayo County Council
Meath County Council
MSA Safety
Munster Rugby
National Orthopedic Hospital Cappagh
National Rehabilitation Hospital
National Transport Authority
Nikon
Northern Trust
Oberstown Detention Campus
Offaly County Council
Office of The Attorney General
OPW
Our Lady’s Hospital Navan
Philip Lee LLP
Pre-Hospital Emergency Care Council
PwC
RDJ LLP
Royal Victoria Eye & Ear Hospital
St. Columcille’s Hospital
Saint John of God Hospital
Sigmar Recruitment
Sligo County Council
SSE Airtricity
South Dublin County Council
Stryker
St. Columcille’s Hospital
Supernode
Sustainable Energy Authority of Ireland
Tallaght University Hospital
TE Connectivity
The National Maternity Hospital
Thermo Fisher Scientific
Toast
Transport Infrastructure Ireland
Transport Insights
UL Hospitals Group
UPMC Aut Even Hospital
Verizon
Waterford City and County Council
Campuses/Coláiste
ATU Donegal
ATU Galway Mayo
ATU Sligo
DCU
Dunboyne College of Further Education
IADT Dun Laoghaire
Marino Institute of Education
Mary Immaculate College
Maynooth University-St. Patrick’s Pontifical University
MTU Cork
SETU Waterford
Trinity College
TUS Midwest
University College Dublin
University College Cork
University of Limerick

 

Acmhainní an Marchathon

Is féidir na hacmhainní seo a leanas den Marchathon a úsáid chun cabhrú leat an Marchathon a phleanáil agus a chur chun cinn i d’eagraíocht. Is féidir na hacmhainní sin a úsáid ar ardáin chumarsáide éagsúla, amhail inlíon, ríomhphoist, na meáin shóisialta agus nuachtlitreacha. Is féidir iad a chur ar taispeáint mar phóstaeir freisin. Cliceáil ar an nasc roghnaithe chun an acmhainn a theastaíonn uait a íoslódáil. Má theastaíonn uait na hacmhainní sin a fháil i bhformáid eile, seol ríomhphost chuig stepchallenge@nationaltransport.ie.

An Active Travel Logger a úsáid

An Active Travel Logger a úsáid

Conas is féidir liom céimeanna a logáil ar an Active Travel Logger?

Conas is féidir do chéimeanna a logáil ach an Active Travel Logger a úsáid

Conas is féidir liom Foireann a chruthú ar an Active Travel Logger?

Conas is féidir foireann a chruthú?

Tá roinnt físeán teagaisc eile don Active Travel Logger ar fáil thíos. Cliceáil ar an nasc ábhartha chun amharc ar an bhfíseán teagaisc.

Físeáin Teagaisc do Chaptaein Foirne:

Conas is féidir cuireadh a thabhairt do bhaill foirne ach an Active Travel Logger a úsáid

Conas is féidir cuireadh a thabhairt do bhaill foirne chun dul isteach i d’fhoireann ach URL a úsáid

Conas is féidir céimeanna a logáil thar ceann do Bhall Foirne

Físeáin teagaisc do Chomhordaitheoirí Eagraíochta:

Conas is féidir amharc ar na foirne ó d’eagraíocht atá ag glacadh páirt i ndúshlán

Conas is féidir foláirimh ríomhphoist a sheoladh chuig rannpháirtithe ó d’eagraíocht ach an Active Travel Logger a úsáid

Ceisteanna Coitianta

 • Is é is Walktober ann ná dúshlán céime bliantúil atá spraíúil agus saor in aisce a bhfuil mar aidhm leis cabhrú le spiorad foirne a thógáil agus comhghleacaithe a spreagadh a mbróga a chur orthu agus dul amach ag siúl (le linn dóibh fad sóisialta sábháilte a choinneáil ar bun agus cloí leis na treoirlínte reatha ón rialtas). Is bealach iontach é Walktober chun gnáthamh rialta siúil a spreagadh, agus gníomhaíocht fhisiciúil fhadtéarmach agus aistriú córa iompair á spreagadh ag an am céanna.
 • Tosaíonn Walktober Dé Luain an 3 Deireadh Fómhair agus
 • críochnaíonn sé ag meán oíche Dé Luain an 31 Deireadh Fómhair 2022.  Ní mór do bhaill foirne/do chaptaein an líon céimeanna a thóg siad an tseachtain roimhe a chur isteach faoi 2pm ar an Luan.   Beidh deis ag baill foirne/captaein foirne an líon céimeanna atá tógtha acu sa tseachtain deiridh den dúshlán a chur isteach ar líne go dtí 2pm Dé Céadaoin an 2 Samhain.
 • Chun páirt a ghlacadh ann, beidh ort na nithe seo a dhéanamh:
  • Dul isteach i bhfoireann le baill foirne agus mic léinn i d’áit oibre/do champas (idir triúr agus seisear san fhoireann, an captaen san áireamh!)
 • Cláraigh ar líne anois ag www.activetravellogger.ie
  • Áiritheoir céimeanna a fháil (i.e., aip a íoslódáil nó úsáid a bhaint as peidiméadar nó as gléas rianaithe céimeanna eile)
  • An líon céimeanna a logáil ar líne ag www.activetravellogger.ie le linn an Dúshláin
  • Imeacht foirne is ea Walktober agus is gá go nglacann idir triúr agus seisear ball foirne (an captaen san áireamh) páirt sa dúshlán. Is féidir go mbeidh foireann cuir chun cinn Walktober i d’áit oibre/do champas in ann cabhrú leat foireann a aimsiú.
 • Chun sonraí teagmhála a fháil, seol ríomhphost chuig stepchallenge@nationaltransport.ie
 • Imeacht foirne is ea Walktober agus is gá go nglacann idir triúr agus seisear ball foirne (an captaen san áireamh) páirt sa dúshlán. Is féidir go mbeidh foireann cuir chun cinn Walktober i d’áit oibre/do champas in ann cabhrú leat foireann a aimsiú.
  • Chun sonraí teagmhála a fháil, seol ríomhphost chuig stepchallenge@nationaltransport.ie
 • Ní mór duit do líon céimeanna a logáil ar an Active Travel Logger roimh an sprioc-am seachtainiúil. Amharc ar ár bhfíseán teagaisc ar Conas is féidir na Céimeanna a Logáil.
 • Tá dhá chlár ceann riain ann le haghaidh an Dúshláin Chéime.
  • Taispeántar meánlíonta céimeanna foirne ar na cláir cheann riain uile ionas go mbeidh foirne atá comhdhéanta de thriúr ball in ann dul in iomaíocht le foirne a bhfuil ceathrar, cúigear nó seisear ball iontu. Tá na foirne uile ar an gclár ceann riain faoi réir Dearbhú Cáilíochta ag ár gComhordaitheoirí chun a chinntiú gur cruinn agus fíor atá an ghníomhaíocht a logáladh. Is féidir go n-iarrfar ar rannpháirtithe a mhíniú conas a bhain siad amach na comhairimh céimeanna a logáil siad. Is féidir go bhfoilseofar an míniú sin (ach is féidir é a dhéanamh gan ainm mura mian leat go dtaispeánfaí d’ainm).
  • Más rud é go mbíonn ceist againn faoi ghníomhaíocht a logáladh agus nach bhfaighimid freagra uaitse ná ó d’fhoireann roimh fhoilsiú aon Chláir Cheann Riain ar leith, cuirfear ‘TBC’ le rangú d’fhoirne go dtí go réiteofar an cheist. Is iad seo an dá chlár ceann riain atá againn:
   • An Clár Ceann Riain Foriomlán, ar a dtaispeántar gach foireann
   • An Clár Ceann Riain Deisce, ar a dtaispeántar foirne a oibríonn ag deasc go príomha le linn an lae oibre.
  • Foilseofar an Clár Ceann Riain Deiridh tar éis dheireadh an Dúshláin agus Dearbhú Cáilíochta a dhéanamh ar gach ceann de na foirne ag an mbarr.
 • Féadfaidh. Féadfaidh tú páirt a ghlacadh ann má bhíonn rochtain agat ar fhón cliste, ar ríomhaire táibléid nó ar ríomhaire pearsanta.
  • Ní mór do gach rannpháirtí gníomhaíocht a logáil ar líne ar shuíomh Gréasáin an Active Travel Logger.
  • Dá bhrí sin, beidh fáilte romhat páirt a ghlacadh ann a luaithe is féidir le ball amháin de d’fhoireann gníomhaíocht a logáil uair amháin sa tseachtain ar fud an Dúshláin.
  • Mura mbíonn rochtain agat ar ghléas chun suíomh Gréasáin an Active Travel Logger a rochtain, ní bheidh tú in ann páirt a ghlacadh ann, ar an drochuair.
 • Ba bhreá linn deis a thabhairt do gach duine páirt a ghlacadh ann. Mar sin féin, is é an sainchúram atá orainn oibriú le fostóirí a chláraigh chun pleananna taistil a chur chun feidhme mar chuid de chlár Thaisteal Níos Cliste TFI. Más mian leat tuilleadh faisnéise a fháil faoi conas is féidir leat éirí i do Chomhpháirtí, seol ríomhphost chuig stepchallenge@nationaltransport.ie
 • Má dhéanann tú dearmad de d’áiritheoir céimeanna a chaitheamh ar lá ar leith,
  • féadfaidh tú úsáid a bhaint as comhaireamh céimeanna ó lá eile ar ar thug tú faoi mhéid comhchosúil gníomhaíochta fisiciúla.
  • Baineann sé sin leis an aip agus le háiritheoirí céimeanna eile.
 • Féadfaidh aon rannpháirtí a líon céimeanna féin a logáil agus a chur in eagar ar an Active Travel Logger.
  • Cláraigh do ghrúpa d’áite oibre ar an láithreán agus aimsigh ainm na foirne – taispeánfar ainm do Chaptaein Foirne chun cabhrú leat é a aimsiú e.g., Happy Feet (Tom Smith).
  • A luaithe a ‘chuaigh tú’ isteach i d’fhoireann ar líne, is féidir leat do líon céimeanna a chur in eagar ar fud an Dúshláin. Tabhair faoi deara go mbeidh ocht lá ar a mhéad agat chun an líon a chúl-logáil. Is lú an tréimhse ama sin fós i gcás an chláir cheann riain deiridh, ach beimid i dteagmháil leis na foirne uile chun an méid sin a chur in iúl duit.
  • Mura socraíonn tú do chuntas féin ar an Active Travel Logger, beidh do Chaptaen Foirne in ann an líon céimeanna a logáil/a chur in eagar thar do cheann. Bí cinnte go dtugann tú do líon céimeanna don Cheann Foirne in am do na cláir cheann foirne!
 • Sos nó Saoire: Cuirfear. Féadfaidh tú leanúint le do ghníomhaíocht a logáil de láimh ar shuíomh Gréasáin an Active Travel Logger nó féadfaidh tú iarraidh ar do Cheann Foirne í a logáil thar do cheann.
 • Ní fhéadfar ach na gníomhaíochtaí sin is féidir a thaifeadadh le d’áiritheoir céimeanna a chur ar áireamh.
  • Dá bhrí sin, féadfaidh tú aeróbaic, reathaíocht agus garraíodóireacht a chur ar áireamh ach ní dhéantar rothaíocht, snámh nó gníomhaíochtaí eile nach gcaitheann tú áiritheoir céimeanna lena linn a chur ar áireamh.
 • Ach amhain, Siúl chun na hoibre? Níl. Cuirfear céimeanna siúil ar áireamh beag beann ar cén áit a siúlann duine chuige nó cén uair a shiúlann duine. Is bealach iontach é an turas ar fad chun na hoibre, nó cuid de, a dhéanamh de shiúl na gcos chun do líon céimeanna a mhéadú, chun bheith folláin agus chun do chostais taistil féin agus costais chomhshaoil do thaistil a laghdú.
 • Is cinnte go bhféadfaidh tú páirt a ghlacadh ann. Is féidir leat odaiméadar rothair a cheannach ó do shiopa rothar áitiúil. Ba cheart go mbeadh an siopa rothar in ann an t-odaiméadar sin a fheistiú ina áit agus cuirfidh siad an trastomhas rotha san áireamh chun go mbeidh sé chomh cruinn agus is féidir.
  • Bainfidh tú úsáid as an odaiméadar gach lá chun taifead a choinneáil den fhad a thaistealaíonn tú sa lá. Is féidir an fad a thiontú ina chéimeanna ach an chothromóid seo a leanas a úsáid: 1 km = 1250 céim. Beidh tú in ann an tiontú sin a úsáid chun do líon laethúil céimeanna a logáil ar an Active Travel Logger. Féadfaidh do Chaptaen Foirne an líon céimeanna a logáil thar do cheann.
 • Is ceist í sin a chuirtear ar Chaptaein Foirne ar chlárú dóibh. Ba cheart do Chaptaein Foirne ‘tá’ a chur isteach mar fhreagra má bhíonn formhór na mball de d’fhoireann ag obair ag deasc le linn uaireanta oibre.
 • Usáid an aip? Má tá áiritheoir céimeanna agat ó dhúshlán roimhe, nó má tá rianaire corpacmhainne agat ar aip ar d’fhón cliste, beidh fáilte romhat úsáid a bhaint astu sin. Ná déan dearmad, áfach, de logáil isteach i do chuntas ar an Active Travel Logger chun do líon céimeanna a athrú chun dáta ar bhonn rialta. Féadfaidh do Chaptaen Foirne an líon céimeanna a logáil thar do cheann.
  • Is cuma cén dóigh a logálann tú do líon céimeanna, ní mór duit an t-aon áiritheoir amháin a úsáid le haghaidh an dúshláin ar fad.
 • Duine imithe d’fhoirne? Seol mionsonraí faoi ainm d’fhoirne agus faoi na hathruithe chuig stepchallenge@nationaltransport.ie. Más rud é go bhfuil ball nua á ionadú nó ag éirí as, cuir an méid sin in iúl dúinn a luaithe is féidir.
 • Déanach: Má chailleann tú an spriocdháta, ní thaispeánfar do líon céimeanna go dtí an chéad chlár ceann riain eile. Tabhair faoi deara, áfach, nach bhféadfaidh tú an líon céimeanna a chúl-logáil ach amháin laistigh d’ocht lá ar a mhéad ar fud an dúshláin. Is é 2pm ar an Luan ina diaidh an t-am deiridh ag a bhféadfar an líon céimeanna don tseachtain roimhe, an Domhnach san áireamh, a chur isteach. Is é 2pm Dé Céadaoin an 4u d’Aibreánan t-am deiridh ag a bhféadfar an líon céimeanna don tseachtain deiridh den dúshlán a chur isteach.
 • Má chuireann tú an líon mícheart céimeanna isteach, ba cheart duit logáil isteach an athuair i do chuntas leis an Active Travel Logger a luaithe is féidir agus do líon céimeanna don dáta i gceist a chur isteach an athuair. Mura mbíonn tú in ann déanamh amhlaidh, seol ríomhphost chuig stepchallenge@nationaltransport.ie
 • Má bhaineann do dheacracht theicniúil leis an nasc Idirlín ar an gcampas/san áit oibre, beidh ort teagmháil a dhéanamh leis an Rannóg TF ar do champas. De rogha air sin, tabhair mionsonraí faoi d’fhadhb agus faoi aon teachtaireachtaí earráide a fheiceann tú ach ríomhphost a sheoladh chuig stepchallenge@nationaltransport.ie.
 • Má bhíonn aon cheisteanna agat nach dtugtar freagra orthu ar an leathanach seo, seol ríomhphost chuig stepchallenge@nationaltransport.ie.

 

Téarmaí agus Coinníollacha

Téarmaí agus Coinníollacha

Tríd an suíomh seo a úsáid, glacann tú leis na téarmaí agus coinníollacha seo. Forchoimeádann an tÚdarás Náisiúnta Iompair an ceart chun athruithe a dhéanamh ar an suíomh seo agus ar na téarmaí agus coinníollacha seo tráth ar bith.

Copyright: Is le haghaidh úsáid phearsanta amháin atá an t-inneachar atá ann ar an suíomh seo. Is faoi chóipcheart an Údaráis Náisiúnta Iompair atá an téacs agus na grafaicí ar fad agus roghnú, leagan amach agus cóiriú an téacs agus na ngrafaicí sin agus na n-ábhar uile ar an suíomh Gréasáin seo. Más mian leat ár n-inneachar a úsáid, déan teagmháil linn chun tuilleadh faisnéise a fháil.

Cuimsítear sa suíomh Gréasáin seo naisc chuig suíomhanna Gréasáin eile a n-oibríonn tríú páirtithe nach bhfuil aon smacht againn orthu iad. Ní thugtar na naisc sin ach ar mhaithe le do chaoithiúlacht agus ní ghlacann an tÚdarás Náisiúnta Iompair le haon fhreagracht ná dliteanas i leith an inneachair ná i leith úsáid suíomhanna Gréasáin eile.

Dhúshláin Thaisteal Níos Cliste

Déanfar mionsonraí faoi na duaiseanna do Dhúshláin Thaisteal Níos Cliste TFI a fhógairt ar na leathanaigh duaiseanna ábhartha.

Foilseofar ainm/eagraíocht na mbuaiteoirí duaiseanna ar ár suíomh Gréasáin, inár dtuarascálacha, ar ár gcainéil mheán sóisialta agus in imeachtaí/foilseacháin eile a bhaineann le cláir Thaisteal Níos Cliste TFI agus leis an Údarás Náisiúnta Iompair.

Is féidir freisin go n-iarrfar ar bhuaiteoirí páirt a ghlacadh i ndreas poiblíochta. Trí pháirt a ghlacadh in aon siúit ghrianghrafadóireachta a bhaineann le dúshláin nó imeachtaí an Údaráis, toilíonn duine leis na híomhánna sin a bheith á n-úsáid/á bhfoilsiú ag an Údarás.

Chun go mbeidh siad incháilithe do Dhuaiseanna, ní mór cónaí a bheith ar bhuaiteoirí i bPoblacht na hÉireann agus ní mór dóibh bheith fostaithe ag eagraíocht ar Comhpháirtí gníomhach de chuid chlár na nÁiteanna Oibre Taistil Níos Cliste í.

I gcás go dtiocfaidh aon díospóid aníos maidir le rialacha, iompar, torthaí nó gach ní eile a bhaineann le Comórtais nó Dúshláin Thaisteal Níos Cliste TFI, is cinneadh críochnaitheach a bheidh sa chinneadh ón eagraí agus ní ghabhfar d’aon chomhfhreagras ná d’aon díospóireacht maidir leis an ní.

Forchoimeádann an tÚdarás an ceart chun gach ceann nó roinnt de na duaiseanna a bhaineann le haon imeacht nó dúshlán a bhronnadh nó gan ceann ar bith díobh a bhronnadh.