Tá Clár na gCampas Taistil Níos Cliste ag obair le líon ard campas tríú leibhéal ar fud na hÉireann chun Pleananna Taistil don Champas a fhorbairt agus a chur chun feidhme. Is féidir leat amharc ar liosta nuashonraithe de na Comhpháirtithe de chuid an Chláir ag bun an leathanaigh seo.

Chun a éirí ina gComhpháirtí de chuid an chláir agus chun leas a bhaint as acmhainní an chláir saor in aisce, cuireann eagraíochtaí a n-ainm le Cairt lena léirítear a dtiomantas do phleanáil taistil don champas trí na nithe seo a leanas a dhéanamh:

  • Suirbhéireacht a dhéanamh ar fhostaithe agus mic léinn maidir lena nósanna comaitéireachta;
  • Fostaithe agus mic léinn a spreagadh iompar níos inbhuanaithe a úsáid;
  • Forbairt agus cur chun feidhme a dhéanamh ar phlean gníomhaíochta um thionscnaimh thaistil inbhuanaithe;
  • Tacú leis an bpearsanra an plean gníomhaíochta a chur chun feidhme;
  • Acmhainní airgeadais agus acmhainní eile a leithdháileadh chun tacú le tionscnaimh; agus
  • Faireachán a dhéanamh ar fheidhmíocht an phlean gníomhaíochta.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoin bPacáiste do Chomhpháirtithe, tabhair cuairt ar ‘Clár na gCampas Taistil Níos Cliste – An Pacáiste do Chomhpháirtithe’.

Abbott Diagnostics logo
Accenture logo
AECOM logo
AIB logo
ALD Automotive logo
Alexion logo
Allergan logo
Allianz Worldwide Care logo
An Bord Pleanala logo
Analog Devices logo
Apple logo
Aramark logo
ARUP logo
Athlone Institute of Technology logo
Atkins logo
BAE Systems Ireland logo
Bank of Ireland logo
BD Medical logo
BDP logo
Beaumont Hospital logo
BioMarin logo
Bon Secours Hospital logo
Boston Scientific logo
Bristol Myers Squibb logo
Byrne Wallace logo
Carlow logo
Cavan logo
Central Bank of Ireland logo
Children’s Health Ireland at Crumlin logo
Children’s Health Ireland at Temple Street logo
Citi logo
Clare logo
Clare County Council logo
Clearstream logo
Clifton Scannell Emerson Associates logo
Connolly Hospital logo