Comhpháirtithe Campas

Tá Taisteal Níos Cliste TFI ag obair le líon ard campas tríú leibhéal ar fud na hÉireann chun Pleananna Taistil don Champas a fhorbairt agus a chur chun feidhme. Is féidir leat amharc ar liosta nuashonraithe de na Comhpháirtithe de chuid an Chláir ag bun an leathanaigh seo.

Chun a éirí ina gComhpháirtí de chuid an chláir agus chun leas a bhaint as acmhainní an chláir saor in aisce, cuireann eagraíochtaí a n-ainm le Cairt lena léirítear a dtiomantas do phleanáil taistil don champas trí na nithe seo a leanas a dhéanamh:

  • Suirbhéireacht a dhéanamh ar fhostaithe agus mic léinn maidir lena nósanna comaitéireachta;
  • Fostaithe agus mic léinn a spreagadh iompar níos inbhuanaithe a úsáid;
  • Forbairt agus cur chun feidhme a dhéanamh ar phlean gníomhaíochta um thionscnaimh thaistil inbhuanaithe;
  • Tacú leis an bpearsanra an plean gníomhaíochta a chur chun feidhme;
  • Acmhainní airgeadais agus acmhainní eile a leithdháileadh chun tacú le tionscnaimh; agus
  • Faireachán a dhéanamh ar fheidhmíocht an phlean gníomhaíochta.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoinár bPacáiste do Chomhpháirtithe, tabhair cuairt ar ‘Taisteal Níos Cliste TFI – An Pacáiste do Chomhpháirtithe’.

Atlantic Technological University logo
College of Further Education and Training MSC & KRC logo
Cork ETB: Morrison’s Island Campus logo
Dublin Business School logo
Dublin City University logo
Dunboyne College of Further Education logo
Dundalk Institute of Technology logo
Institute of Art Design and Technology logo
Kerry Education and Training Board logo
LCETB logo
Marino Institute of Education logo
Mary Immaculate College logo
Maynooth University logo
Munster Technological University logo
RSCI logo
SETU logo
Trinity College Dublin logo
TU Dublin logo
TUS logo
University College Cork logo
University College Dublin logo
University of Galway logo
University of Limerick logo