Tá Clár na nÁiteanna Oibre Taistil Níos Cliste ag obair i gcomhpháirt le raon Eagraíochtaí móra san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach araon chun Pleananna Taistil don Áit Oibre a fhorbairt agus a chur chun feidhme. Is féidir leat liosta de na comhpháirtithe reatha de chuid an chláir a fheiceáil ag bun an leathanaigh seo.

Chun a éirí ina gComhpháirtí de chuid an chláir agus chun leas a bhaint as acmhainní an chláir saor in aisce, cuireann eagraíochtaí a n-ainm le Cairt lena léirítear a dtiomantas do phleanáil taistil don áit oibre trí na nithe seo a leanas a dhéanamh:

  • Suirbhéireacht a dhéanamh ar fhostaithe maidir lena nósanna comaitéireachta;
  • Fostaithe a spreagadh iompar níos inbhuanaithe a úsáid;
  • Forbairt agus cur chun feidhme a dhéanamh ar phlean gníomhaíochta um thionscnaimh thaistil inbhuanaithe;
  • Tacú leis an bpearsanra an plean gníomhaíochta a chur chun feidhme;
  • Acmhainní airgeadais agus acmhainní eile a leithdháileadh chun tacú le tionscnaimh; agus
  • Faireachán a dhéanamh ar fheidhmíocht an phlean gníomhaíochta.

Sannfar Sainchomhairleoir ainmnithe Taistil Níos Cliste do d’eagraíocht. Tacóidh agus cabhróidh an duine sin le d’eagraíocht na bearta uile atá leagtha amach thuas a chur i gcrích.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoinár bPacáiste do Chomhpháirtithe, tabhair cuairt ar ‘Taisteal Níos Cliste – An Pacáiste do Chomhpháirtithe’.

Pharmaceutical Product Development logo
Poppulo logo
Port of Cork logo
PPD logo
PwC Ireland logo
Rabobank logo
Regeneron logo
Roscommon logo
Roscommon County Council logo
Roughan and O’Donovan logo
Royal Victorian Eye and Ear Hospital logo
RPS logo
Saolta Hospital Group logo
SAP logo
Shannon Aerospace logo
Sigmar Recruitment logo
Sligo logo
Sligo County Council logo
Sligo University Hospital logo
South Dublin logo
South Dublin County Council logo
Special Olympics Ireland logo
SSE Airtricity logo
St Columcille’s Hospital logo
St James’s Hospital logo
St John of God’s Hospital logo
St Michael’s Hospital logo
St Vincent’s University Hospital logo
Sustainable Energy Authority of Ireland logo
Systra logo
Takeda logo
Tallaght University Hospital logo
TE Connectivity logo
Thermo Fisher Scientific logo
Three logo
Tipperary logo