Luas Fhionnghlaise

Is é is Luas Fhionnghlaise ann ná an síneadh beartaithe le Líne Ghlas Luas óna stad ceann turais i nDroichead Broome go dtí an taobh thuaidh d’Fhionnghlas i mBaile Shéarlais, in aice acomhal an M50 agus an N2.

Faigh tuilleadh sonraí faoi Luas Fhionnghlaise ar ár leathanach.