Pleananna limistéir áitiúil

Laistigh de Mhórlimistéar Bhaile Átha Cliath

I gcás ina bhfaighidh an tÚdarás Náisiúnta Iompair fógra ó údarás pleanála, déanfaidh sé, de réir alt 95 den Acht um Údarás Iompair Bhaile Átha Cliath, tuarascáil a ullmhú agus a chur isteach maidir leis na saincheisteanna ar chóir, ina thuairim, iad a bhreithniú le linn plean limistéir áitiúil a dhéanamh, a leasú nó a chúlghairm.

Cliceáil ar na naisc thíos chun amharc ar aighneachtaí ón Údarás Náisiúnta Iompair maidir le Pleananna Limistéir Áitiúil i Mórlimistéar Bhaile Átha Cliath:

Cathair Bhaile Átha Cliath
Fine Gall
Dún Laoghaire
Baile Átha Cliath Theas
Cill Mhantáin
Cill Dara
An Mhí

Lasmuigh de Mhórlimistéar Bhaile Átha Cliath