Rochtain ar shamhlacha

Ní mór d’aon úsáideoir atá ag iarraidh rochtain a fháil ar na samhlacha na nithe seo a leanas a bheith aige/aici sula dtabharfar ceadú dó/di na samhlacha a úsáid:

  • Taithí dhá bhliain ar a laghad ar bhogearraí Cube agus/nó SATURN a úsáid
  • Taithí ar líonraí SATURN a chódú – líonraí ionsamhlúcháin agus maolánacha

Ní mór don úsáideoir samhla iarraidh ar rochtain ar na samhlacha a chur isteach chun tionscadal a chur ar bun ina n-úsáidtear na samhlacha agus na sonraí bunúsacha.

Ní mór don úsáideoir samhla na nithe seo a leanas a sholáthar sula bhféadfaidh sé/sí na samhlacha a rith:

  • Tuarascáil deimhniúcháin
  • Rialú Leaganacha

Tá tuilleadh faisnéise faoi sin ar fáil ag ntamodel@nationaltransport.ie

Diagram of a flowchart for model access.