An suirbhé náisiúnta taistil teaghlaigh

Déanann an tÚdarás Náisiúnta Iompair Suirbhé Taistil Teaghlaigh gach cúig bliana chun tacú leis a Shamhlacha Réigiúnacha a fhorbairt. Is é an aidhm atá leis an suirbhé léargas cuimsitheach a thabhairt ar ghnáthphatrúin taistil mhuintir na hÉireann.

An Suirbhé Náisiúnta Taistil Teaghlaigh 2017

Is féidir teacht ar an bhfaisnéis ar fad faoi conas a d’athnuaigh an tÚdarás an Suirbhé Náisiúnta Taistil Teaghlaigh sa bhliain 2017 ach cliceáil ar an nasc seo a leanas:

An Suirbhé Náisiúnta Taistil Teaghlaigh 2012

Is féidir teacht ar an bhfaisnéis ar fad faoi conas a rinne an tÚdarás an Suirbhé Náisiúnta Taistil Teaghlaigh sa bhliain 2012 ach cliceáil ar na naisc seo a leanas:

An Suirbhé Náisiúnta Taistil Teaghlaigh ar Mhórlimistéar Bhaile Átha Cliath 2006

Is féidir teacht thíos ar an bhfaisnéis ar fad faoi conas a rinne Oifig Iompair Bhaile Átha Cliath an Suirbhé Náisiúnta Taistil Teaghlaigh ar Mhórlimistéar Bhaile Átha Cliath sa bhliain 2006:

File type
File size
-

File type
File size
-

File type
File size
-

File type
File size
-