Clár caipitil Mhórlimistéar Bhaile Átha Cliath

Tá Clár Caipitil Mhórlimistéar Bhaile Átha Cliath foroinnte ina cheithre fhochlár:  Is iad sin:

  • Fochlár Iarnróid Throm
  • Fochlár Iarnróid Éadroim
  • BusConnects
  • Fochlár um Chomhtháthú, Bearta Iompair Inbhuanaithe agus Tacaíocht

Tá an clár infheistíochta Iarnróid Throm comhdhéanta de chistiú d’Iarnród Éireann i dtaca le tionscadail éagsúla iarnróid.  Is féidir amharc ar shonraí de na tionscadail éagsúla iarnróid throm atá ar bun ar a shuíomh Gréasáin.

Tugann an Fochlár Iarnróid Éadroim cistiú do Bhonneagar Iompair Éireann le haghaidh tionscadail Luas a fhorbairt. Is féidir amharc ar shonraí de na tionscadail éagsúla iarnróid éadroim atá faoi shainchúram Bhonneagar Iompair Éireann ar a shuíomh Gréasáin.

Seo iad cuid de mhórthionscadail leanúnacha an Údaráis.

Doiciméid Bheartais

D’fhoilsigh an tÚdarás Náisiúnta Iompair roinnt doiciméad treorach chun cabhrú le bainistíocht a chláir chaipitil.  Is iad sin: