Stáisiún Traenach Bhaile Pheiléid

Stáisiún traenach nua ar Líne Iarnróid Mhaigh Nuad idir Stáisiún Bhaile an Ásaigh agus Stáisiún Dhroichead Broome, rud a fhreastalóidh ar fhorbairtí nua leanúnacha sa limistéar.