Acmhainn Líne Ghlas Luas a Bhreisiú

Acmhainn Líne Ghlas Luas atá ann cheana a mhéadú tríd an bhflít tramanna atá ann cheana a mhéadú go 55 m ar fad, 8 dtram nua atá 55 m ar fad a cheannach agus tabhairt faoi oibreacha gaolmhara bonneagair chun freastal ar thramanna níos faide, lena n-áirítear na hardáin atá ann cheana idir Áth an Ghainimh agus Faiche Stiabhna a fhadú.

Féach tuilleadh sonraí ar ár leathanach.