An bonneagar lánaí rothar a uasghrádú i gCaladh an Treoigh, Luimneach

Leithdháil an tÚdarás Náisiúnta Iompair €55 mhilliún ar Chomhairlí faoi Phlean Spreagthaigh Post Iúil le haghaidh Tionscadail Rothaíochta agus Siúil.

Féach tuilleadh sonraí ar ár leathanach.