Céimeanna 2, 3 agus 4 de Thionscadal Athchomharthaíochta Lár Cathrach Iarnród Éireann

Uasghrádú an chórais Chomharthaíochta Iarnróid atá ann cheana idir Cill Easra agus Dumhach Thrá chun feabhas a chur ar shábháilteacht agus ar iontaofacht agus chun acmhainn a mhéadú laistigh den ghréasán iarnróid atá ann cheana i lár na cathrach.