Clár caipitil Mhórlimistéar Bhaile Átha Cliath

Féach roinnt de na mórthionscadail leanúnacha atá ar bun ag an Údarás Náisiúnta Iompair mar chuid de chlár caipitil Mhórlimistéar Bhaile Átha Cliath, lena n-áirítear MetroLink, BusConnects, an Clár DART+ agus Líne Ghlas Luas.

Faigh tuilleadh faisnéise anseo.