DART+

Déanann an Clár DART+ soláthar do ghréasán breisithe iarnróid comaitéirí i Mórlimistéar Bhaile Átha Cliath. Fadófar an córas DART go Maigh Nuad ar Líne Shligigh, go Cill Droichid ar Líne Chill Dara agus go Droichead Átha ar Líne an Tuaiscirt. De bhreis air sin, soláthrófar seirbhísí breisithe DART ar líne an Oirdheiscirt go dtí na Clocha Liatha. Áirítear leis an gclár leictriú, athchomharthaíocht, rianta breise, dúnadh crosairí comhréidhe, stáisiúin bhreise agus flít nua.

Féach tuilleadh sonraí ar ár leathanach.