Dromchla limistéar coisithe a athsholáthar, Cathair na Gaillimhe

Leithdháil an tÚdarás Náisiúnta Iompair cistiú is fiú €55m san iomlán ar 547 dtionscadal in 11 chontae chun tacú le gluaiseacht coisithe agus rothaithe agus feabhas a chur ar inrochtaineacht i gcathracha, i mbailte agus i sráidbhailte.

Féach tuilleadh sonraí faoi sin ar ár leathanach.