Páircíní a shuiteáil i gCathair Chorcaí

Leithdháileadh cistiú ar an gclár faoi Phlean Spreagthaigh Post Iúil ar fhógair an Rialtas é i mí Iúil. Tá sé i measc na mbeart a bhfuil mar aidhm leo téarnamh postbhunaithe a spreagadh agus muinín gheilleagrach a mhéadú mar fhreagairt don ghéarchéim Covid-19.

Féach tuilleadh sonraí ar ár leathanach.